szyba

szyba – szyba (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szyba
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szyby
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szybie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szyba
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szybōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szybie
Wołacz l. poj. Ty…szybo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szyby
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szybōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szybōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szyby
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szybami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szybach
Wołacz l. mn. Wy…szyby
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Zaszklōł bych ci te ôkno, ale niy mōm szyby, tōż trza go zaniyś do szklorza.

PL: Zaszkliłbym ci to okno, ale nie mam szyby, więć trzeba je zanieść do szklarza.

 

SI: Dej pozōr, aż szyby niy wybijesz tōm rułōm.

PL: Uważaj, żeby szyby nie zbić tą rurą.

 

SI: Niy urznij sie na tej szybie.    (cz: ur-znij)

PL: Nie utnij (skalecz) się tą szybą.

 

Podej dalij…