szychta

szychta – dniōwka, zmianra robocza (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szychta
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szychty
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szychcie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szychta
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szychtōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szychcie
Wołacz l. poj. Ty…szychto
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szychty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szychtōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szychtōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szychty
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szychtami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szychtach
Wołacz l. mn. Wy…szychty
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Musza iś warzić, bo chłop za chwila ze szychty przidzie, a niy bydzie mioł ôbiadu.

PL: Muszę iść gotować, bo mąż wróci za chwilę z dniówki i nie będzie miał obiadu.

 

SI: Musza yno policzyć te szychty, wiela żech to mioł tyn miesiōnc szychtōw przerobiōnych.

PL: Muszę tylko policzyć te dniówki, ile to miałem w tym miesiącu przepracowanych dniówek.

 

PL: Po niedzieli mōm szychta na drugo, tōż rano mogymy iś na grziby kery dziyń.

PL: W przyszłym tygodniu mam pracę na drugą zmianę, więc rano możemy iść na grzyby któregoś dnia.

 

 

Podej dalij…