szykować

szykować (sie) – przygotowywać (pol.)

bezokolicznikszykować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.szykuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.szykujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.szykuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.szykujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.szykujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.szykujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.szykowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.szykowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.szykowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.szykowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.szykowaliście; żeście szykowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.szykowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.szykowała żech; szykowałach; żech szykowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.szykowała żeś; szykowałaś; żeś szykowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.szykowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..szykowały my; my szykowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. szykowałyście; żeście szykowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.szykowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.szykowało żech; żech szykowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.szykowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.szykowało żeś; żeś szykowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech szykowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś szykowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł szykowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my szykowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście szykowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli szykowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech szykowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś szykowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była szykowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my szykowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście szykowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były szykowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech szykowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś szykowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było szykowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . szykuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech szykuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.szykujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech szykujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. szykowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. szykowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.szykowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.szykowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. szykowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.szykowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.szykowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
szykowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.szykowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. szykowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.szykowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.szykowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. szykowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.szykowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.szykowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych szykowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś szykowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by szykowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my szykowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście szykowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by szykowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych szykowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś szykowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by szykowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my szykowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście szykowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by szykowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych szykowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś szykowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by szykowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda szykowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz szykowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie szykowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy szykowali; bydymy szykować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie szykowali; bydziecie szykować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm szykowali; bydōm szykować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda szykowała; byda szykować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz szykowała; bydziesz szykować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie szykowała; bydzie szykować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy szykowały; bydymy szykować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie szykowały; bydziecie szykować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm szykowały; bydōm szykować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda szykowało; byda szykować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz szykowało; bydziesz szykować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie szykowało; bydzie szykować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyszykowany
rzeczownik odczasown.szykowani
Rybnik

 

Siodej, bo jo już szykuja talyrze, zarozki bydzie ôbiod.

Pomału szykujymy sie już do wyjazdu, bo po niedzieli jadymy na byzuch do Rajchu.

 

 

 

Podej dalij…