szykowani

szykowani – przygotowywanie (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szykowani
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szykowanio
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szykowaniu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szykowani
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szykowaniym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szykowaniu
Wołacz l. poj. Ty…szykowani
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szykowania
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szykowaniōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szykowaniōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szykowania
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szykowaniami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szykowaniach
Wołacz l. mn. Wy…szykowania
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Musza sie chytać szykowanio wieczerzi, bo za chwila bydōm wszyscy głodni.

PL: Muszę się zabierać za przygotowywanie kolacji, bo za chwilę będą wszyscy głodni.

 

SI: Musisz mi pōmōc przi szykowaniu wieczerze, bo sama niy dōm rady dlo tela ludzi.

PL: Musisz mi pomóc przy przygotowywaniu kolacji, bo sama nie dam rady dla tylu ludzi.

 

Podej dalij…