szynk

szynk – bar (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szynk
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szynku
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szynkowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szynk
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szynkym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szynku
Wołacz l. poj. Ty…szynku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szynki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szynkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szynkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szynki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szynkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szynkach
Wołacz l. mn. Wy…szynki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Rybnik

 

SI: Kaj to za idziesz, do szynku?

PL: Gdzie to idziesz, do baru?

 

SI: Jutro, przi wypłacie, mosz prziś dudōm z roboty z piniōndzami, a potym se możesz iś do szynku na piwo.

PL: Jutro, w wypłatę, masz przyjść do domu z pracy z pieniędzmi, a potem możesz sobie iść do baru na piwo.

 

SI: Zaś idōm jakiś ôżyroki ze szynku a śpiywajōm.

PL: Znowu idą jacyś pijacy z baru i śpiewają.

 

Podej dalij…