tabula

tabula – tabela, tablica (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…tabula
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…tabule
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…tabuli
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…tabula
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...tabulōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…tabuli
Wołacz l. poj. Ty…tabulo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…tabule
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…tabulōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…tabulōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…tabule
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…tabulami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…tabulach
Wołacz l. mn. Wy…tabule
Przimiotnik (jaki? czyj?)cebulowy

 

SI: Ôni sōm na spodku tabule, tōż muszōm zacznyć wygrować, coby niy ślecieć.

PL: Oni są na spodzie tabeli, więc muszą zacząć wygrywać, żeby nie spaść.

 

SI:  To se musisz poszukać sam, w tej tabuli.

PL: To sobie musisz poszukać tutaj, w tej tabeli.

 

SI: Zapisuj to sam, na tej tabuli.

PL: Zapisuj to tutaj, na tej tablicy.

 

Podej dalij…