tabulniok

tabulniok – tablet (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…tabulniok
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…tabulnioka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…tabulniokowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…tabulniok
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...tabulniokym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…tabulnioku
Wołacz l. poj. Ty…tabulnioku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…tabulnioki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…tabulniokōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…tabulniokōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…tabulnioki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza się…tabulniokami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…tabulniokach
Wołacz l. mn. Wy…tabulnioki
Przimiotnik (jaki? czyj?)tabulniokowy

POL: słowo proponowane. Mały podręczny komputer, większy od telefonu.

 

My dycko chodziyli na dwōr z radiym na bateryje, a terazki kożdy mo swój tabulniok.

W co zaś to tam grosz na tym tabulnioku, dyć ty przi tymu ôczy stracisz.

Dostoł żech ôd potki na kōmōnijo piykny tabulniok.

 

Podej dalij…