tajlować

tajlować (sie) – dzielić  (pol.)

bezokoliczniktajlować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.tajluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.tajlujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.tajluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.tajlujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.tajlujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.tajlujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.tajlowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.tajlowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.tajlowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.tajlowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.tajlowaliście; żeście tajlowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.tajlowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.tajlowała żech; tajlowałach; żech tajlowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.tajlowała żeś; tajlowałaś; żeś tajlowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.tajlowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..tajlowały my; my tajlowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. tajlowałyście; żeście tajlowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.tajlowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.tajlowało żech; żech tajlowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.tajlowało żeś; żeś tajlowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.tajlowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech tajlowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś tajlowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł tajlowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my tajlowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście tajlowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli tajlowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech tajlowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś tajlowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była tajlowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my tajlowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście tajlowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były tajlowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech tajlowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś tajlowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było tajlowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . tajluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech tajluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.tajlujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech tajlujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. tajlowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. tajlowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.tajlowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.tajlowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. tajlowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.tajlowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.tajlowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
tajlowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.tajlowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. tajlowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.tajlowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.tajlowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. tajlowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.tajlowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.tajlowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych tajlowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś tajlowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by tajlowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my tajlowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście tajlowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by tajlowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych tajlowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś tajlowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by tajlowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my tajlowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście tajlowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by tajlowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych tajlowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś tajlowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by tajlowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda tajlowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz tajlowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie tajlowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy tajlowali; bydymy tajlować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie tajlowali; bydziecie tajlować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm tajlowali; bydōm tajlować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda tajlowała; byda tajlować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz tajlowała;
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie tajlowała; bydzie tajlować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy tajlowały; bydymy tajlować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie tajlowały; bydziecie tajlować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm tajlowały; bydōm tajlować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda tajlowało; byda tajlować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz tajlowało; bydziesz tajlować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie tajlowało; bydzie tajlować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernytajlowany
rzeczownik odczasown.tajlowani
Rybnik

POL: dzielić np. karty do gry.

 

Podziwejcie sie mu na rynce, jako tajluje te karty, co zaś co niy nacygani.

Potajluj te karty, yno ich dobrze pomiyszej.

 

Podej dalij…