tanksztela

tanksztela – stacja paliw, stacja benzynowa (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…tanksztela
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…tanksztele
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…takszteli
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…tanksztela
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...tanksztelōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…tankszteli
Wołacz l. poj. Ty…tanksztelo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…tanksztele
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…tanksztelōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…tanksztelōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…tanksztele
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…tanksztelami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…tanksztelach
Wołacz l. mn. Wy…tanksztele
Przimiotnik (jaki? czyj?)tanksztelowy

 

SI: Dzisiej sōm sklepy zawrzyte, tōż musisz jechać na tanksztela po te cygarety.

PL: Dzisiaj sklepy są zamknięte, więc musisz jechać na stację benzynową po te papierosy.

 

SI: Dej mi sam 100 zł, bo musza jechać na tanksztela po ropa.

PL: Daj mi 100 zł, bo muszę jechać na stację benzynową po ropę.

 

SI: Piyrwej trza było stoć na tanksztelach pora dni za bynzinōm.

PL: Dawniej trzeba było stać na stacjach benzynowych po kilka dni po benzynę.

 

Podej dalij…