Teresa

Teresa – Teresa (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Teresa
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Teresy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Teresie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Teresa
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Teresōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…Teresie
Wołacz l. poj. Ty…Tereso
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…Teresy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…Teresōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Teresōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…Teresy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…Teresami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…Teresach
Wołacz l. mn. Wy…Teresy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: imię żeńskie Teresa. Lokalnie mogą występować różne skrōty iminia (np. Teresa, Tereska, Terynia), jak również jego inne odmiany.

 

SI: Znali Wyście ta św. Teresa ze Kalkuty?

PL: Znał(a)  Pan(i) tę św.Teresę z Kalkuty?

 

SI: We Chwalowicach je  Kościōł pw. św. Teresy, tōż chodziyli my tam dycko na ôdpust we październiku.

PL: W Chwałowicach jest Kościół pw. Św. Teresy, więc chodziliśmy tam zawsze na odpust w październiku.

 

Podej dalij…