terować

terować (sie) – smołować (pol.)

bezokolicznikterować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.teruja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.terujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.teruje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.terujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.terujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.terujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.terowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.terowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.terowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.terowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.terowaliście; żeście terowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.terowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.terowała żech; terowałach; żech terowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.terowała żeś; terowałaś; żeś terowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.terowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..terowały my; my terowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. terowałyście; żeście terowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.terowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.terowało żech; żech terowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.terowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.terowało żeś; żeś terowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech terowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś terowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł terowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my terowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście terowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli terowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech terowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś terowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była terowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my terowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście terowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były terowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech terowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś terowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było terowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . teruj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech teruje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.terujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech terujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. terowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. terowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.terowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.terowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. terowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.terowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.terowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
terowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.terowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. terowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.terowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.terowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. terowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.terowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.terowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych terowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś terowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by terowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my terowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście terowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by terowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych terowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś terowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by terowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my terowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście terowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by terowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych terowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś terowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by terowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda terowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz terowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie terowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy terowali; bydymy terować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie terowali; bydziecie terować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm terowali; bydōm erować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda terowała; byda terować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz terowała; bydziesz terować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie terowała; bydzie terować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy terowały; bydymy terować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie terowały; bydziecie terować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm terowały; bydōm terować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda terowało; byda terować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz terowało; bydziesz terować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie terowało; bydzie terować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyterowany
rzeczownik odczasown.terowani
Rybnik

 

Dej pozōr, bo tam terujōm dach, co si kaj niy pociaprzesz ôd tery.

Wczora żech dach terowoł, tōż żech sie przi tymu ôpolōł.

Jutro, jak bydzie pogoda, to chcymy dach terować.

Podej dalij…