tłōmaczyć

tłōmaczyć – tłumaczyć, wyjaśniać (pol.)

bezokoliczniktłōmaczyć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.tłōmacza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.tłōmaczysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.tłōmaczy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.tłōmaczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.tłōmaczycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.tłōmaczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.tłōmczōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.tłōmaczōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.tłōmaczōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.tłōmaczyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.tłōmaczyliście; żeście tłōmaczyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.tłōmaczyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.tłōmaczyła żech; tłōmaczyłach; żech tłōmaczyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.tłōmaczyła żeś; tłōmaczyłaś; żeś tłōmaczyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.tłōmaczyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..tłōmaczyły my; my tłōmaczyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. tłōmaczyłyście; żeście tłōmaczyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.tłōmaczyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.tłōmaczyło żech; żech tłōmaczyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.tłōmaczyło żeś; żeś tłōmaczyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.tłōmaczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech tłōmaczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś tłōmaczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł tłōmaczōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my tłōmaczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście tłōmaczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli tłōmaczyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech tłōmaczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś tłōmaczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była tłōmaczyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my tłōmaczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście tłōmaczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były tłōmaczyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech tłōmaczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś tłōmaczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było tłōmaczyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . tłōmacz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech tłōmaczy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.tłōmaczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech tłōmaczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. tłōmaczōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. tłōmaczōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.tłōmaczōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.tłōmaczyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. tłōmaczyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.tłōmaczyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.tłōmaczyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
tłōmaczyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.tłōmaczyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. tłōmaczyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.tłōmaczyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.tłōmaczyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. tłōmaczyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.tłōmaczyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.tłōmaczyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych tłōmaczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś tłōmaczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by tłōmaczōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my tłōmaczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście tłōmaczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by tłōmaczyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych tłōmaczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś tłōmaczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by tłōmaczyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my tłōmaczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście tłōmaczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by tłōmaczyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych tłumaczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś tłōmaczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by tłōmaaczyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda tłōmaczōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz tłōmaczōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie tłōmaczōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy tłōmaczyli; bydymy tłōmaczyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie tłōmaczyli; bydziecie tłōmaczyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm tłōmaczyli; bydōm tłōmaczyć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda tłōmaczyla; byda tłōmaczyć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz tłōmaczyła; bydziesz tłōmaczyć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie tłōmaczyła; bydzie tłōmaczyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy tłōmaczyły; bydymy tłōmaczyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie tłōmaczyły; bydziecie tłōmaczyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm tłōmaczyły; bydōm tłōmaczyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda tłōmaczyło; byda tłōmaczyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz tłōmaczyło; bydziesz tłōmaczyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie tłōmaczyło; bydzie tłōmaczyć
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernytłōmaczōny
rzeczownik odczasown.tłōmaczyni
Rybnik

 

Tłōmacza ci, jako to mosz robić, a ty mie niy słōchosz.

Niy tłōmacz sie, bo jo i tak wiym swoji.

My godali po ślōnsku, a jo żech potym tłōmaczōł na polski.

Podej dalij…