tłōściejszy

tłōściejszy – tłuściejszy, tłustszy (pol.)

przymiotniktłōściejszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...tłōściejszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...tłōściejszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...tłōściejsze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... tłōściejsi; tłōściejsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...tłōściejsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...tłōściejszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...tłōściejszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...tłōściejszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...tłōściejszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...tłōściejszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...tłōściejszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...tłōściejszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... tłōściejszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... tłōściejszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
tłōściejszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...tłōściejszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... tłōściejszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..tłōściejszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... tłōściejsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
tłōściejszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... tłōściejsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
tłōściejszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...tłōściejszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...tłōściejszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...tłōściejszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...tłōściejszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...tłōściejszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..tłōściejszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...tłōściejszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...tłōściejszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...tłōściejszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...tłōściejszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...tłōściejszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... tłōściejsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...tłōściejsi; tłōściejsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...tłōściejsze
stop. równy przymiotn.. tłōsty
przysłówek (jak? jako?)
Bydzie
tłōściejszy; tłōściyj

 

Dejcie mi trocha tego tłōściejszego miynsa ze brzucha.

Jo wola te tłōściejsze miynso.

Dzieci sie tego tłōściejszego niy chycōm.

 

Podej dalij…