trachtōr

trachtōr – traktor, ciągnik (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…trachtōr
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…trachtora
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…trachtorowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…trachtōr
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...trachtorym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…trachtorze
Wołacz l. poj. Ty…trachtorze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…trachtory
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…trachtorōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…trachtorōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…trachtory
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…trachtorami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…trachtorach
Wołacz l. mn. Wy…trachtory
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Jakiś chłop zakopoł sie autym w lesie, tōż musieli my go trachtorym wyciōngać.

PL: Jakiś mężczyzna zakopał się samochodem w lesie, więc musieliśmy go wyciągać ciągnikiem.

 

SI: Te wiynksze pole ôrza trachtorym, bo za kōniym bych musioł pōł dnia deptać.

PL: To większe pole orzę traktorem, bo za koniem musiałbym chodzić pół dnia.

 

SI: Auto niy chciało mi chycić, tōż mie musioł sōmsiod trachtorym pociōngnyć.

PL: Samochód nie chciał mi odpalić, więc sąsiad musiał mnie ciągnikiem pociągnąć.

Podej dalij…