trachtorek

trachtorek – traktorek (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…trachtorek
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…trachtorka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…trachtorkowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…trachtorek
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...trachtorkym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…trachtorku
Wołacz l. poj. Ty…trachtorku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…trachtorki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…trachtorkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…trachtorkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…trachtorki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…trachtorkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…trachtorkach
Wołacz l. mn. Wy…trachtorki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Do zegrōdki mōm taki myńszy trachtorek, do ôranio.

PL: Do ogródka mam taki mniejszy traktorek, do orki.

 

SI: Jo mōm terazki taki mały trachtorek do wszystkigo: do ôranio, sieczynio, a do ôdciepowanio śniega.

PL: Ja mam teraz taki mały traktorek do wszystkiego: do orki, koszenia i do odgarniania śniegu.

Podej dalij…