tref

tref – spotkanie (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…tref
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…trefu
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…trefowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…tref
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...trefym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…trefie
Wołacz l. poj. Ty…trefie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…trefy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…trefōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…trefōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…trefy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…trefami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…trefach
Wołacz l. mn. Wy…trefy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: My sam mōmy kożdy miesiōnc taki trefy, kaj przi piwie bojōmy a śpiywōmy po ślōnsku.

PL: My mamy tutaj w każdym miesiącu takie spotkania, gdzie przy piwie opowiadamy i śpiewamy po śląsku.

 

SI: Muszymy naszykować kedy jaki tref dlo wszystkich kamratōw z wojska.

PL: Musimy przygotować kiedyś jakieś spotkanie dla wszystkich kolegów z wojska.

 

SI: Latos niy bōł żech na tym trefie kamratōw ze szkoły, bo żech niy dostoł urlopu z roboty.

PL: W bieżącym roku nie byłem na tym spotkaniu kolegów ze szkoły, bo nie dostałem urlopu ze szkoły.

 

Podej dalij…