trōjka

trōjka – trójka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…trōjka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…trōjki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…trōjce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…trōjka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...trōjkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…trōjce
Wołacz l. poj. Ty…trōjko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…trōjki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…trōjek; trōjkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…trōjkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…trōjki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…trōjkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…trōjkach
Wołacz l. mn. Wy…trōjki
Przimiotnik (jaki? czyj?)trōjkowy

 

Jutro przidymy we trōjka a zryjymy ci ta zegrōdka roz dwa.

Wywiertej sam ta dziurka trōjkōm.

Jako ty to chcesz iś z samymi trōjkami do inkszej szkoły?

 

Podej dalij…