trōmbić

trōmbić – trąbić, używać klaksonu (pol.)

bezokoliczniktrōmbić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.trōmbia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.trōmbisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.trōmbi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.trōmbiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.trōmbicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.trōmbiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.trōmbiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.trōmbiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.trômbiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.trōmbiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.trōmbiyliście; żeście trōmbiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.trōmbiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.trōmbiyła żech; trōmbiyłach; żech trōmbiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.trōmbiyła żeś; trōmbiyłaś; żeś trōmbiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.trōmbiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..trōmbiyły my; my trōmbiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. trōmbiyłyście; żeście trōmbiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.trōmbiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.trōmbiyło żech; żech trōmbiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.trōmbiyło żeś; żeś trōmbiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.trōmbiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech trōmbiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś trōmbiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł trōmbiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my trōmbiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście trōmbiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli trōmbiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech trōmbiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś trōmbiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była trōmbiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my trōmbiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście trōmbiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były trōmbiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech trōmbiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś trōmbiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było trōmbiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . trōmb
tr. rozk. l. poj 3. os.niech trōmbi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.trōmbcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech trōmbiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. trōmbiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. trōmbiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.trōmbiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.trōmbiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. trōmbiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.trōmbiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.trōmbiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
trōmbiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.trōmbiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. trōmbiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.trōmbiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.trōmbiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. trōmbiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.trōmbiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.trōmbiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych trōmbiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś trōmbiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by trōmbiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my trōmbiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście trōmbiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by trōmbiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych trōmbiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś trōmbiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by trōmbiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my trōmbiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście trōmbiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by trōmbiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych trōmbiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś trōmbiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by trōmbiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda trōmbiōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz trōmbiōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie trōmbiōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy trōmbiyli; bydymy trōmbić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos. bydziecie trōmbiyli; bydziecie trōmbic
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm trōmbiyli; bydōm trōmbić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda trōmbiyła; byda trōmbić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz trōmbiyła; bydziesz trōmbić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie trōmbiyła; bydzie trōmbić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy trōmbiyły; bydymy trōmbić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie trōmbiyły; bydziecie trōmbić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm trōmbiyły; bydōm trōmbić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda trōmbiyło; byda trōmbić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz trōmbiyło; bydziesz trōmbić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie trōmbiyło; bydzie trōmbić
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.trōmbiyni
Rybnik

POL: (1) trąbić, grać na trąbie; (2) używać klaksonu, sygnału dźwiękowego.

 

We Krakowie dziynnie trōmbiōm hejnał we Kościola Mariackigo.

Niy trōmb na te dzieci, bo jeszcze sie kere źlynknie, a ci pod kōłko skoczy.

Jedzi sam jakiś pampōń po wsi, a trōmbi, że kertofle sprzedowo.

 

 

Podej dalij…