trowa

trowa – trawa (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…trowa
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…trowy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…trowie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…trowa
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...trowōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…trowie
Wołacz l. poj. Ty…trowo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…trowy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…trowōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…trowōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…trowy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…trowami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…trowach
Wołacz l. mn. Wy…trowy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Rybnik

 

SI: Wciepnij tam trocha trowy kurōm, niech se podziubiōm.

PL: Wrzuć tam trochę trawy kurom, niech sobie podziobią.

 

SI: Połōż ta deka na trowie, a niy na betōngu.

PL: Połóż ten koc na trawie, a nie na betonie.

 

SI: Kaj żeś sie to kuloł, że mosz całe galoty ôd trowy zielōne?

PL: Gdzie się to tarzałeś, że masz całe spodnie zielone od trawy?

 

Podej dalij…