trzinostka

tzrinostka – trzynastka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…trzinostka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…trzinostki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…trzinostce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…trzinostka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...trzinostkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…trzinostce
Wołacz l. poj. Ty…trzinostko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…trzinostki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…trzinostek; trzinostkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…trzinostkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…trzinostki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…trzinostkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…trzinostkach
Wołacz l. mn. Wy…trzinostki
Przimiotnik (jaki? czyj?)trzinostkowy

 

Dosłoł żech nōmera trzinostka, tōż zarozki żech wiedzioł, że byda mioł pecha.

Dej mi sam trzinostka, bo kożdo szruba je na ikszy klucz.

Dlō mie trzinostka je szczynśliwo.

Podej dalij…