trzinosty

trzinosty – trzynasty (pol.); dreizehnte (ger.); třináctý (cze.); thirteenth (eng.)

liczebnik porzōndkowytrzinosty
Mn. l. poj. r. m. (kery we raji?) Sam je...trzinosty
Mn. l. poj. r. ż. (kero we raji?) Sam je...trzinosto
Mn. l. poj. r. n. (kere we raji?) Sam je...trzinoste
Mn. l. mn. r. mos. (kerzi we raji?) Sam sōm... trziności; trzinoste
Mn. l. mn. r. nmos. (kere we raji?) Sam sōm...trzinoste
Dop. l. poj. r. m. (kerego we raji?) Sam ni ma...trzinostego
Dop. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Sam ni ma...trzinostej
Dop. l. poj. r. n. (kerego we raji?) Sam ni ma...trzinostego
Dop. l. mn. r. mos. (kerych we raji?) Sam ni ma...trzinostych
Dop. l. mn. r. nmos. (kerych we raji?) Sam ni ma...trzinostych
Cel. l. poj. r. m. (kerymu we raji?) Dziwuja sie...trzinostymu
Cel. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Dziwuja sie...trzinostej
Cel. l. poj. r. n. (kerymu we raji?) Dziwuja sie... trzinostymu
Cel. l. mn. r. mos. (kerym we raji?) Dziwuja sie... trzinostym
Cel. l. mn. r. nmos. (kerym we raji?) Dziwuja sie...
trzinostym
Bier. l. poj. r. mżyw. (kerego we raji?) Widza...trzinostego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (kery we raji ? Widza... trzinosty
Bier. l. poj. r. ż. (kero we raji ?) Widza..trzinosto
Bier. l. poj. r. n. (kere we raji?) Widza... trzinoste
Bier. l mn. r. mos. (kerych we raji?)
Widza...
trzinostych
Bier. l. mn r. nmos. (kere we raji?) Widza... trzinoste
Narz. l. poj. r. m. (kerym we raji?) Asza sie...
trzinostym
Narz. l. poj. r. ż. (kerōm we raji?) Asza sie...trzinostōm
Narz. l. poj. r. n. (kerym we raji?) Asza sie...trzinostym
Narz. l. mn. r. mos. (kerymi we raji?) Asza sie...trzinostymi
Narz. l. mn. r. nmos. (kerymi we raji?) Asza sie...trzinostymi
Msc. l. poj. r. m. (kerym we raji?) Je żech we...trzinostym
Msc. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Je żech we..trzinostej
Msc. l. poj. r. n. (kerym we raji?) Je żech we...trzinostym
Msc. l. mn. r. mos. (kerych we raji?) Je żech we...trzinostych
Msc. l. mn. r. nmos. (kerych we raji?) Je żech we...trzinostych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...trzinosty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...trzinosto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... trzinoste
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...trziności; trzinoste
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...trzinoste
liczebnik głōwny (wiela)trzinoście

 

Francik urodziōł sie trzinostgo czyrwnia.

Jo już trzinosty roz ida na ta pōnć.

Byli my dziepiyro trziniści w tym kacowaniu sie na kołach. Inksi byli lepsi ôd nas.

Podej dalij…