trzynś

trzynś (sie) – trząść (pol.)

bezokoliczniktrzynś
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.trzynsa
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.trzynsiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.trzynsie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.trzynsymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.trzynsiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.trzynsōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.trzōns żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.trzōns żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.trzōns
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.trzynśli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.trzynśliście; żeście trzynśli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.trzynśli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.trzynsła żech; trzynsłach; żech trzynsła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.trzynsła żeś; trzynsłaś; żeś trzynsła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.trzynsła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..trzynsły my; my trzynsły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. trzynsłyście; żeście trzynsły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.trzynsły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.trzynso żech; żech trzyno
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.trzynsło żeś; żeś trzynsło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.trzynsło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech trzōns
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś trzōns
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł trzōns
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my trzynśli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście trzynśli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli trzynśli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech trzynsła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś trzynsła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była trzynsła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my trzynsły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście trzynsły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były trzynsły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech trzynsło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś trzynsło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było trzynsło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . trzynś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech trzynsie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.trzynście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech trzynsōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. trzōns bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. trzōns byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.trzōns by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.trzynśli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. trzynśli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.trzynśli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.trzynsła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
trzynsła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.trzynsła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. trzynsły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.trzynsły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.trzynsły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. trzynsło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.trzynsło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.trzynsło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych trzōns
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś trzōns
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by trzōns
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my trzynśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście trzynśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by trzynśli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych trzynsła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś trzynsła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by trzynsła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my trzynsły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście trzynsły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by trzynsły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych trzynsło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś trzynsło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by trzynsło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda trzōns
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz trzōns
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie trzōns
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy trzunśli; bydymy trzynś
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie trzynśli; bydziecie trzynś
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm trzynśli; bydōm trzynś
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda trzynsła; byda trzynś
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz trzynsła; bydziesz trzynś
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie trzynsła; bydzie trzynś
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy trzynsły; bydymy trzynś
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie trzynsły; bydziecie trzynś
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm trzynsły; bydōm trzynś
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda trzynsło; byda trzynś
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz trzynsło; bydziesz trzynś
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie trzynsło; bydzie trzynś
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernytrzynsiōny
rzeczownik odczasown.trzynsiyni
Rybnik

 

SI: Cōż sie tak trzynsiesz, bojisz sie krwie?

PL: Dlaczego się tak trzęsiesz, boisz się krwi?

 

SI: Niy trzynś tak tym stołym, bo zupa rozlejesz.

PL: Nie trzęś tak tym stołem, bo rozlejesz zupę.

 

SI: Ziymia sie trzynsła, a my wszyscy tyż my sie trzynśli ze strachu.

PL: Ziemia się trzęsła, a my wszyscy także żeśmy się trzęśli ze strachu.

 

 

Podej dalij…