tuberok

tuberok – gruźlik (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…tuberok
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…tuberoka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…tuberokowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…tuberoka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...tuberokym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…tuberoku
Wołacz l. poj. Ty…tuberoku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…tuberoki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…tuberokōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…tuberokōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…tuberokōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…tuberokami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…tuberokach
Wołacz l. mn. Wy…tuberoki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Tam w tym szynku mi sie zdo same tuberoki siedzōm przi tych cygaretach.

PL: Wydaje mi się, że tam w tym barze siedzą sami gruźlicy przy tych papierosach.

 

SI: Niy podchodż ku tymu tuberokowi, bo jeszcze ciebie sie co chyci.

PL: Nie podchodź do tego gruźlika, bo jeszcze ciebie coś dopadnie.

Podej dalij…