twardnyć

twardnyć – twardnąć (pol.)

bezokoliczniktwardnyć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.twardna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.twardniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.twardnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.twardnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.twardniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.twardnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.tword żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.tword żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.stword
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.twardli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.twardliście; żeście twardli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.twardli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.twardła żech; twardłach; żech twardła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.twardła żeś; twardłaś; żeś twardła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.twardła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..twardły my; my twardły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. twardłyście; żeście twardły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.twardły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.twardło żech; żech twardło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.twardło żeś; żeś twardło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.twardło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech tword
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś tword
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł tword
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my twardli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście twardli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli twardli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech twardła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś twardła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była twardła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my twardły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście twardły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były twardły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech twardło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś twardło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było twardło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . twardnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech twardnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.twardnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech twardnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. tword bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. tword byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.tword by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.twardli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. twardli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.twardli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.twardła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
twardła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.twardła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. twardły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.twardły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.twardły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. twardło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.twardło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.twardło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych tword
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś tword
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by tword
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my twardli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście twardli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by twardli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych twardła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś twardła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by twardła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my twardły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście twardły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by twardły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych twardło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś twardło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by twardło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda tword
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz tword
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie tword
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy twardli; bydymy twardnyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie twardli; bydziecie twardnyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm twardli; bydōm twardnyć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda twardła; byda twardnyć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz twardła; bydziesz twardnyć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie twardła; bydze twardnyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy twardły; bydymy twardnyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie twardły; bydziecie twardnyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm twardły; bydōm twardnyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda twardło; byda twardnyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz twardło; bydziesz twardnyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie twardło; bydzie twardnyć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.twardnyci
Rybnik

 

 

Podej dalij…