tyczeć

tyczeć – sterczeć, tkwić (pol.)

bezokoliczniktyczeć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.tycza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.tyczysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.tyczy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.tyczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.tyczycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.tyczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.tyczoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.tyczoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.tyczoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.tyczeli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.tyczeliście; żeście tyczeli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.tyczeli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.tyczała żech; tyczałach; żech tyczała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.tyczała żeś; tyczałaś; żeś tyczała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.tyczała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..tyczały my; my tyczały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. tyczałyście; żeście tyczały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.tyczały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.tyczało żech; żech tyczało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.tyczało żeś; żeś tyczało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.tyczało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech tyczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś tyczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ryczoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my tyczeli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście tyczeli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli tyczeli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech tyczała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś tyczała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była tyczała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my tyczały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście tyczały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były tyczały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech tyczało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś tyczało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było tyczało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . tycz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech tyczy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.tyczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech tyczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. tyczoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. tyczoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.tyczoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.tyczeli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. tyczeli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.tyczeli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.tyczała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
tyczała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.tyczała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. tyczały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.tyczały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.tyczały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. tyczało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.tyczało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.tyczało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych tyczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś tyczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by tyczoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my tyczeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście tyczeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by tyczeli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych tyczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś tyczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by tyczała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my tyczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście tyczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by tyczały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych tyczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś tyczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by tyczało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda tyczoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz tyczoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie tyczoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy tyczeli; bydymy tyczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie tyczeli; bydziecie tyczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm tyczeli; bydōm tyczeć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda tyczała; byda tyczeć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz tyczała; bydziesz tyczeć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie tyczała; bydzie tyczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy tyczały; bydymy tyczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie tyczały; bydziecie tyczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm tyczały; bydōm tyczeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda tyczało: byda tyczeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz tyczało; bydziesz tyczeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie tyczało; bydzie tyczeć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.tyczyni
Rybnik

 

Co ci to tam tyczy spod tego auta?

Brakło nōm bynziny we aucie a ôstali my tyczeć w pojstrzodku lasa.

Tyn drōt sam mo tak tyczeć z tej ściany?

 

Podej dalij…