tydziyń

tydziyń – tydzień (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…tydziyń
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…tydnia
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…tydniowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…tydziyń
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...tydniym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…tydniu
Wołacz l. poj. Ty…tydniu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…tydnie
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…tydniōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…tydniōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…tydnie
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…tydniami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…tydniach
Wołacz l. mn. Wy…tydnie
Przimiotnik (jaki? czyj?)tydniowy

 

SI: Jo chodza do sklepu roz na tydziyń.

PL: Ja chodzę do sklepu raz w tygodniu.

 

SI: Ale tyn czas wartko leci, za dwa tydnie mōmy świynta.

PL: Ale ten czas szybko biegnie, za dwa tygodnie mamy święta.

 

SI: Na drugi tydziyn przijyżdżo dō nas na byzuch ujec ze Rajchu.

PL: W przyszłym tygodniu przyjeżdża do nas w odwiedziny wujek z Niemiec.

 

Podej dalij…