tyjater

tyjater – teatr (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…tyjater
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…tyjatru
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…tyjatrowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…tyjater
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...tyjatrym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…tyjatrze
Wołacz l. poj. Ty…tyjatrze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…tyjatry
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…tyjatrōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…tyjatrōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…tyjatry
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…tyjatrami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…tyjatrach
Wołacz l. mn. Wy…tyjatry
Przimiotnik (jaki? czyj?)tyjatrowy

 

SI: Ôtok byli my we tyjatrze na „Drachu”

PL: Niedawno byliśmy w teatrze na „Drachu”

 

SI: Muszymy sie kedy wybrać do tego tyjatru.

PL: Musimy się kiedyś wybrać do tego teatru.

 

SI: Co roz to wiyncyj tyjatrōw gro po ślōnsku.

PL: Coraz więcej teatrów gra po śląsku.

 

 

Podej dalij…