tympszy

tympszy – tępszy (pol.)

przymiotniktympszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...tympszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...tympszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...tympsze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... tympsi; tympsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...tympsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...tympszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...tympszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...tympszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...tympszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...tympszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...tympszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...tympszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... tympszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... tympszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
tympszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...tympszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... tympszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..tympszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... tympsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
tympszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... tympsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
tympszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...tympszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...tympszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...tympszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...tympszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...tympszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..tympszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...tympszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...tympszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...tympszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...tympszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...tympszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... tympsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...tympsi; tympsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...tympsze
stop. rowny przymiotn.. tympy
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: Jako żeś to brusiōł tyn nōż, dyć ôn je jeszcze tympszy?

PL: Jak to ostrzyłeś ten nóż, przecież on jest jeszcze tępszy?

 

SI: Wejź se te tympsze nożyczki, bo tych ôstrych je szkoda.

PL: Weź sobie te tępsze nożyczki, bo tych ostrych szkoda.

 

Podej dalij…