tympy

tympy – tępy (pol.)

przymiotniktympy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...tympy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...tympo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...tympe
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... tympi; tympe
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...tympe
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...tympego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...tympej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...tympego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...tympych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...tympych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...tympymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...tympej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... tympymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... tympym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
tympym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...tympego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... tympy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..tympo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... tympe
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
tympych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... tympe
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
tympym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...tympōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...tympym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...tympymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...tympymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...tympym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..tympej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...tympym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...tympych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...tympych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...tympy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...tympo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... tympe
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...tympi; tympe
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...tympe
stop. wyższy przymiotn.. tympszy
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: Tym nożym nic niy ukrejesz, bo je za tympy, piyrsze se go musisz nabrusić.

PL: Tym nożem niczego nie ukroisz, bo jest zbyt tępy, najpierw musisz go sobie naostrzyć.

 

SI: Ta kosa mōm już tako tympo, musza se jōm naklepać we wieczōr.

PL: Tę kosę mam już taką tępą, musze ją sobie naklepać (naostrzyć) wieczorem.

 

SI: Co to mosz za tympy pitwok, niy mosz normanego ôstrego noża?

PL: Co to masz za tępy nóż, nie masz normalnego ostrego noża?

 

 

Podej dalij…