tyrać

tyrać – biegać, poruszać się szybko (pol.)

bezokoliczniktyrać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.tyrōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.tyrosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.tyro
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.tyrōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.tyrocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.tyrajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.tyroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.tyroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.tyroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.tyrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.tyraliście; żeście tyrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.tyrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.tyrała żech; tyrałach; żech tyrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.tyrała żeś; tyrałaś; żeś tyrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.tyrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..tyrały my; my tyrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. tyrałyście; żeście tyrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.tyrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.tyrało żech; żech tyrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.tyrało żeś; żeś tyrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.tyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech tyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś tyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł tyroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my tyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście tyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli tyrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech tyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś tyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była tyrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my tyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście tyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były tyrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech tyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś tyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było tyrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . tyrej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech tyro
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.tyrejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech tyrajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. tyroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. tyroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.tyroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.tyrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. tyrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.tyrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.tyrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
tyrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.tyrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. tyrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.tyrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.tyrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. tyrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.tyrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.tyrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych tyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś tyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by tyroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my tyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście tyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by tyrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych tyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś tyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by tyrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my tyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście tyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by tyrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych tyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś tyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by tyrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda tyroł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz tyroł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie tyroł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy tyrali; bydymy tyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie tyrali; bydziecie tyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm tyrali; bydōm tyrać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda tyrała; byda tyrać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz tyrała; bydziesz tyrać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie tyrała; bydzie tyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy tyrały; bydymy tyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie tyrały; bydziecie tyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm tyrały; bydōm tyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda tyrało; byda tyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz tyrało; bydziesz tyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie tyrało; bydzie tyrać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.tyrani
Rybnik

 

SI: Cōż ta Cila tak tyro tam a nazod bez wieś.

PL: Co ta Cecylia tak biega tam i z powrotem po wsi.

 

SI: Dyć dej mu pokōj, niech tyro, bydzie lepszy społ.

PL: Daj mu spokój, niech biega, będzie lepiej spał.

 

SI: Ty bydziesz tak dłōgo tyroł, aż sie przewrōcisz a nogi poôdziyrosz.

PL: Ty będziesz tak długo biegał, aż upadniesz i nogi pozdzierasz.

Podej dalij…