ubić

ubić (sie) – wyszczerbić, upchac, ugnieść (pol.)

bezokolicznikubić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ubija
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ubijesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ubije
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ubijymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ubijecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ubijōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ubiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ubiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ubiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ubiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ubiyliście; żeście ubiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ubiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ubiyła żech; ubiyłach; żech ubiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ubiyła żeś; ubiyłaś; żeś ubiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ubiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ubiyły my; my ubiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ubiyłyście; żeście ubiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ubiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ubiyło żech; żech ubiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ubiyło żeś; żeś ubiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ubiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ubiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ubiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ubiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ubiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ubiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ubiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ubiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ubiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ubiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ubiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ubiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ubiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ubiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ubiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ubiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ubij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ubije
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ubijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ubijōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ubiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ubiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ubiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ubiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ubiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ubiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ubiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ubiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ubiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ubiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ubiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ubiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ubiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ubiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ubiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ubiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ubiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ubiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ubiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ubiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ubiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ubiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ubiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ubiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ubiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ubiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ubiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ubiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ubiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ubiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyubity
rzeczownik odczasown.ubici
Rybnik

POL: (1) wyszczerbić np., butelkę, talerz, słoik; (2) upchać, ugnieść.

 

Po jakimu żeś tak ubiōł te maliny w tym kiblu? Tam bydzie na spodku sōm sok.

Kery mi zaś tym talyrz ubiōł?

Dej pozōr, co niy ubijesz tej flaszki, jak jōm bydziesz ôtwiyroł.

Ubij trocha tyn piosek w tym kibelku, bo ci sie ta babka rozsuje.

 

Podej dalij…