ubijać

ubijać (sie) – wyszczerbiać, uciskać, upychać (pol.)

bezokolicznikubijać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ubijōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ubijosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ubijo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ubijōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ubijocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ubijajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ubijoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ubijoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ubijoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ubijali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ubijaliście; żeście ubijali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ubijali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ubijała żech; ubijałach; żech ubijała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ubijała żeś; ubijałaś; żeś ubijała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ubijała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ubijały my; my ubijały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ubijałyście; żeście ubijały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ubijały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ubijało żech; żech ubijało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ubijało żeś; żeś ubijało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ubijało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ubijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ubijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ubijoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ubijali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ubijali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ubijali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ubijała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ubijała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ubijała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ubijały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ubijały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ubijały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ubijało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ubijało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ubijało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ubijej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ubijo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ubijejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ubijajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ubijoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ubijoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ubijoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ubijali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ubijali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ubijali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ubijała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ubijała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ubijała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ubijały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ubijały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ubijały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ubijało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ubijało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ubijało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ubijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ubijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ubijoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ubijali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ubijali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ubijali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ubijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ubijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ubijała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ubijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ubijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ubijały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ubijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ubijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ubijało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ubijoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ubijoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ubijoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ubijali; bydymy ubijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ubijali; bydziecie ubijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ubijali; bydōm ubijać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ubijała; byda ubijać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ubijała; bydziesz ubijać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ubijała; bydzie ubijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ubijały; bydymy ubijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ubijały; bydziecie ubijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ubijały; bydōm ubijać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ubijało; byda ubijać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ubijało; bydziesz ubijać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ubijało; bydzie ubijać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyubijany
rzeczownik odczasown.ubijani
Rybnik

POL: (1) wyszczerbiać np. butelkę, talerz; (2) upychać, uciskć

 

Kery mi sztyjc te talyrze ubijo, już drugi w tym tydniu je ubity.

Niy ubijej tak fest tych ôgōrkōw, bo krauza rozerwiesz.

 

Podej dalij…