ubiyrać

ubiyrać (sie) – odejmować, zmniejszać ilość (pol.)

bezokolicznikubiyrać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ubiyrōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ubiyrosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ubiyro
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ubiyrōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ubiyrocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ubiyrajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ubiyroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ubiyroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.biyroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ubiyrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ubiyraliście; żeście ubiyrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ubiyrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ubiyrała żech; ubiyrałach; żech ubiyrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ubiyrała żeś; ubiyrałaś; żeś ubiyrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ubiyrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ubiyrały my; my ubiyrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ubiyrałyście; żeście ubiyrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ubiyrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ubiyrało żech; żech ubiyrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ubiyrało żeś; żeś ubiyrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ubiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ubiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ubiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ubiyroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ubiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ubiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ubiyrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ubiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ubiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ubiyrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ubiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ubiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ubiyrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ubiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ubiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ubiyrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ubiyrej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ubiyro
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ubiyrejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ubiyrajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ubiyroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ubiyroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ubiyroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ubiyrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ubiyrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ubiyrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ubiyrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ubiyrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ubiyrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ubiyrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ubiyrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ubiyrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ubiyrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ubiyrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ubiyrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ubiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ubiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ubiyroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ubiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ubiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ubiyrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ubiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ubiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ubiyrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ubiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ubiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ubiyrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ubiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ubiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ubiyrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ubiyroł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ubiyroł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ubiyroł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ubiyrali; bydymy ubiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ubiyrali; bydziecie ubiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ubiyrali; bydōm ubiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ubiyrała; byda ubiyrać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ubiyrała; bydziesz ubiyrać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ubiyrała; bydzie ubiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ubiyrały; bydymy ubiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ubiyrały; bydziecie ubiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ubiyrały; bydōm ubiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ubiyrało; byda ubiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ubiyrało; bydziesz ubiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ubiyrało; bydzie ubiyrać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyubiyrany
rzeczownik odczasown.ubiyrani
Rybnik

POL: (1) odejmować, zmniejszać ilość; (2) odbierać skoszone kosą zboże z pokosu.

 

SI: Zamias dołożyć tej wypłaty, to nōm jōm jeszcze ubiyrajōm.

PL: Zamiast dołożyć tej wypłaty. to nam jej jeszcze ubierają.

 

SI: Niy dowej mi tela tych kartofli na talyrz, bo za kożdym razym musza ich ubiyrać.

PL: Nie dawaj mi tyle tych ziemniaków na talerz, bo za każdym razem muszę je odkładać.

 

SI: Za tym kośnikym jedna baba niy postyknie ubiyrać

PL: Za tym kosiarzem jedna kobieta nie nadąży odbierać tego zboża.

 

Podej dalij…