uciepować

uciepować (sie) – zgarniać, podrzucać, porządkować (pol.)

bezokolicznikuciepować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.uciepuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.uciepujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.uciepuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.uciepujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.uciepujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.uciepujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.uciepowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.uciepowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.uciepowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.uciepowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.uciepowaliście; żeście uciepowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.uciepowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.uciepowała żech; uciepowałach; żech uciepowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.uciepowała żeś; uciepowałaś; żeś uciepowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.uciepowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..uciepowały my; my uciepowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. uciepowałyście; żeście uciepowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.uciepowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.uciepowało żech; żech uciepowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.uciepowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.uciepowało żeś; żeś uciepowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech uciepowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś uciepowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł uciepowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my uciepowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście uciepowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli uciepowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech uciepowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś uciepowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była uciepowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my uciepowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście uciepowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były uciepowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech uciepowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś uciepowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było uciepowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . uciepuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech uciepuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.uciepujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech uciepujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. uciepowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. uciepowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.uciepowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.uciepowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. uciepowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.uciepowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.uciepowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
uciepowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.uciepowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. uciepowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.uciepowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.uciepowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. uciepowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.uciepowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.uciepowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych uciepowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś uciepowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by uciepowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my uciepowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście uciepowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by uciepowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych uciepowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś uciepowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by uciepowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my uciepowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście uciepowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by uciepowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych uciepowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś uciepowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by uciepowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda uciepowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz uciepowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie uciepowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy uciepowali; bydymy uciepować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie uciepowali; bydziecie uciepować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm uciepowali; bydōm uciepować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda uciepowała; byda uciepować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz uciepowała; bydziesz uciepować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie uciepowała; bydzie uciepować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy uciepowały; bydymy uciepować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie uciepowały; bydziecie uciepować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm uciepowały; bydōm uciepować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda uciepowało; byda uciepować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz uciepowało; bydziesz uciepować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie uciepowało; bydzie uciepować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyuciepowany
rzeczownik odczasown.uciepowani
Rybnik

POL: zgarniać, podrzucać np. rozrzucony piasek, węgiel na pryzmę

 

Jo sztyjc uciepuja tyn piosek, a te psy go rozciepujōm po całym placu.

Wczora my uciepali tyn wōngel na kupka, a dzisiej zaś je rozciepany po całym placu.

 

Podej dalij…