uczyć

uczyć (sie) – uczyć (pol.); lehren (ger.); učit (cze.); teach (eng.)

bezokolicznikuczyć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ucza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.uczysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.uczy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.uczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.uczycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.uczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.uczōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.uczōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.uczōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.uczyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.uczyliście; żeście uczyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.uczyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.uczyła żech; uczyłach; żech uczyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.uczyła żeś; uczyłaś; żeś uczyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.uczyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..uczyły my; my uczyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. uczyłyście; żeście uczyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.uczyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.uczyło żech; żech uczyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.uczyło żeś; żeś uczyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.uczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech uczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś uczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł uczōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my uczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście uczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli uczyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech uczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś uczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była uczyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my uczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście uczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były uczyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech uczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś uczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było uczyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ucz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech uczy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.uczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech uczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. uczōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. uczōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.uczōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.uczyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. uczyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.uczyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.uczyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
uczyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.uczyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. uczyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.uczyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.uczyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. uczyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.uczyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.uczyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych uczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś uczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by uczōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my uczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście uczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by uczyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych uczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś uczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by uczyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my uczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście uczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by uczyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych uczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś uczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by uczyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda uczōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz uczōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie uczōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy uczyli; bdymy uczyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie uczyli; bydziecie uczyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm uczyli; bydōm uczyć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda uczyła; byda uczyć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz uczyła; bydziesz uczyć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie uczyła; bydzie uczyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy uczyły; bydymy uczyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie uczyły; bydziecie uczyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm uczyły; bydōm uczyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda uczyło; byda uczyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz uczyło; bydziesz uczyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie uczyło; bydzie uczyć
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyuczōny
rzeczownik odczasown.uczyni
Rybnik

 

A godałach ci, ucz sie synku, co niy bydziesz musioł cołki życi łopatōm ciepać.

Dzisiej niy mōm czasu iś na dwōr, bo sie ucza z tatom koło sprawować.

Dzisiej uczyli my sie we szkole wierszyka po ślōnsku na spamiynć.

Podej dalij…