udeptać

udeptać (sie) – udeptać,upchać nogami (pol.)

bezokolicznikudeptać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.udepca; udeptōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.udepcesz; udeptosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.udepce; udepto
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.udepcymy; udeptōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.udepcecie; udeptocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.udepcōm; udeptajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.udeptoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.udeptoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.udeptoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.udeptali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.udeptaliście; żeście udeptali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.udeptali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.udeptała żech; udeptałach; żech udeptała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.udeptała żeś; udeptałaś; żeś udeptała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.udeptała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..udeptały my; my udeptały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. udeptałyście; żeście udeptały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.udeptały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.udeptało żech; żech udeptało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.udeptało żeś; żeś udeptało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.udeptało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech udeptoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś udeptoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł udeptoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my udeptali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście udeptali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli udeptali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech udeptała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś udeptała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była udeptała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my udeptały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście udeptały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były udeptały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech udeptało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś udeptało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było udeptało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . udeptej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech udepto; niech udepce
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.udeptejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech udepcōm; niech udeptajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. udeptoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. udeptoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.udeptoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.udeptali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. udeptali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.udeptali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.udeptała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
udeptała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.udeptała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. udeptały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.udeptały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.udeptały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. udeptało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.udeptało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.udeptało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych udeptoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś udeptoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by udeptoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my udeptali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście udeptali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by udeptali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych udeptała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś udeptała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by udeptała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my udeptały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście udeptały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by udeptały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych udeptało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś udeptało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by udeptało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyudeptany
rzeczownik odczasown.udeptani
Rybnik

POL: (1) udeptać, ubić nogami; (2) upchać

 

Udeptej dobrze ta słoma, co jōm tam wiyncyj wlezie na ta fōra,

Udeptej trocha ta ziymia, co sam bydzie rowno a twardo.

Jak jo udepca ta kapusta, to wszystkim bydzie szmakować

 

Podej dalij…