ukełznyć

ukełznyć (sie) – uślizgnąć, poślizgnąć się (pol.)

bezokolicznikukełznyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ukełzna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ukełzniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ukełznie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ukełznymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ukełzniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ukełznōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ukełznōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ukełznōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ukełznōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ukełzli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ukełzliście; żeście ukełzli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ukelzli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ukełzła żech; ukełzłach; żech ukełzła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ukełzła żeś; ukełzłaś; żeś ukełzła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ukełzła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ukełzły my; my ukełzły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ukełzłyście; żeście ukełzły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ukełzły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ukełzło żech; żech ukełzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ukelzło żeś; żeś ukełzło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ukełzło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ukełznōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ukełznōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ukełznōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ukełzli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ukełzli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ukełzli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ukełzła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ukełzła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ukełzła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ukełzły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ukełzły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ukełzły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ukełzło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ukezło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ukełzło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ukełznij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ukełznie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ukełznijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ukełznōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ukełznōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ukełznōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ukełznōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ukełzli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ukełzli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ukełzli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ukełzła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ukełzła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ukełzła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ukełzły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ukełzły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ukełzły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ukełzło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ukełzło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ukełzło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ukełznōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ukełznōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ukełznōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ukełzli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ukełzli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ukełzli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ukełzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ukełzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ukełzła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ukełzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ukełzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ukełzły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ukełzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ukełzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ukełzło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyukełznyty
rzeczownik odczasown.ukełznyci
Rybnik

 

Dej pozōr, aż niy ukełzniesz, bo sam je fest gładko.

Ukełzła żech dzisiej na placu, a żech se rynka strzaskała, cało mie boli.

Starziku, wejźcie se jaki inksze strzewiki, bo te bambosze mocie za fest gładki.

Podej dalij…