ukraś

ukraś (sie) – ukraść (pol.)

bezokolicznikukraś
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ukradna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ukradniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ukradnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ukradnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ukradniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ukradnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ukrod żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ukrod żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ukrod
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ukradli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ukradliście; żeście ukradli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ukradli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ukradła żech; ukradłach; żech ukradła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ukradła żeś; ukradłaś; żeś ukradła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ukradła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ukradły my; my ukradły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ukradłyście; żeście ukradły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ukradły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ukradło żech; żech ukradło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ukradło żeś; żeś ukradło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ukradło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ukrod
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ukrod
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ukrod
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ukradli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ukradli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ukradli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ukradła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ukradła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ukradła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ukradły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ukradły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ukradły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ukradło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ukradło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ukradło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ukradnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ukradnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ukradnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ukradnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ukrod bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ukrod byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ukrod by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ukradli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ukradli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ukradli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ukradła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ukradła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ukradła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ukradły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ukradły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ukradły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ukradło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ukradło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ukradło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ukrod
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ukrod
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ukrod
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ukradli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ukradli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ukradli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ukradła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ukradła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ukradła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ukradły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ukradły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ukradły

tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ukradło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ukradło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ukradło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyukradziōny; ukradnyty
rzeczownik odczasown.ukradzyni; ukradnyci
Rybnik

 

Kery mi zaś sam ukrod tyn heft spod rynki.

Ty mosz taki piykne te kwiotki, jo ci chyba ukradna kery rywik.

Jak niy bydzie cukru we kawie, to ukradnymy łyżyczka ze stoła.

 

 

 

Podej dalij…