ukroć

ukroć (sie) – ukroić (pol.)

bezokolicznikukroć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ukreja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ukrejesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ukreje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ukrejymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ukrejecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ukrejōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ukroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ukroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ukroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ukroli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ukroliście; żeście ukroli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ukroli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ukroła żech; ukrołach; żech ukroła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ukroła żeś; ukrołaś; żeś ukroła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ukroła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ukroły my; my ukroły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ukrołyście; żeście ukroły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ukroły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ukroło żech; żech ukroło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ukroło żeś; żeś ukroło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ukroło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ukroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ukroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ukroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ukroli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ukroli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ukroli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ukroła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ukroła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ukroła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ukroły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ukroły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ukroły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ukroło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ukroło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ukroło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ukryj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ukreje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ukryjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ukrejōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ukroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ukroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ukroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ukroli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ukroli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ukroli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ukroła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ukroła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ukroła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ukroły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ukroły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ukroły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ukroło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ukroło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ukroło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ukroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ukroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ukroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ukroli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ukroli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ukroli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ukroła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ukroła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ukroła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ukroły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ukroły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ukroły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ukroło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ukroło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ukroło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyukroty
rzeczownik odczasown.ukroci
Rybnik

 

SI: Ukryj se kōnsek tej zisty ku kawie.

PL: Ukrój sobie kawałek tej babki do kawy.

 

SI: Dej sam, ukreja ci tego chleba.

PL: Daj, ukroję ci tego chleba.

 

SI: Ukroł żech se kōnsek wōsztu ku chlebie.

PL: Ukroiłem sobie kawałek kiełbasy do chleba.

Podej dalij…