umieć

umieć – umieć (pol.)

bezokolicznikumieć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.umia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.umisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.umi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.umiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.umicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.umiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.umioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.umioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.umioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.umieli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.umieliście; żeście umieli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.umieli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.umiała żech; umiałach; żech umiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.umiała żeś; umiałaś; żeś umiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.umiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..umiały my; my umiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. umiałyście; żeście umiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.umiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.umiało żech; żech umiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.umiało żeś; żeś umiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.umiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech umioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś umioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł umioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my umieli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście umieli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli umieli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech umiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś umiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była umiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my umiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście umiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były umiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech umiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś umiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było umiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . umiyj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech umi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.umiyjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech umiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. umioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. umioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.umioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.umieli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. umieli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.umieli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.umiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
umiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.umiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. umiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.umiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.umiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. umiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.umiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.umiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych umioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś umioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by umioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my umieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście umieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by umieli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych umiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś umiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by umiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my umiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście umiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by umiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych umiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś umiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by umiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda umioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz umioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie umioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy umieli; bydymy umieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie umieli; bydziecie umieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm umieli; bydōm umieć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda umiała; byda umieć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz umiała; bydziesz umieć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie umiała; bydzie umieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy umiały; bydymy umieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie umiały; bydziecie umieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm umiały; bydōm umieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda umiało; byda umieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz umiało; bydziesz umieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie umiało; bydzie umieć
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyumiany
rzeczownik odczasown.umiyni
Rybnik

 

SI: Umisz czytać po ślōnsku?

PL: Umiesz czytać po śląsku?

 

SI: My niy umiymy tego dźwignyć.

PL: My nie potrafimy tego podnieść.

 

SI: Umiała byś przij jutro pōmōc mi zbiyrać kartofle na polu?

PL: Czy potrafiłabyś przyjść jutro pomóc mi zbierać ziemniaki z pola?

 

Podej dalij…