unijo

unijo – unia (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…unijo
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…unije
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…uniji
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…unijo
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...unijōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…uniji
Wołacz l. poj. Ty…unijo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…unije
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…unijōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…unijōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…unije
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…unijami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…unijach
Wołacz l. mn. Wy…unije
Przimiotnik (jaki? czyj?)unijny

 

SI: Dostowajōm piniōndze z tej Unije, tōż budujōm te autobany a inksze szosyje.

PL: Dostają pieniądze z tej Unii, więc budują te autostrady i inne szosy.

 

SI: Do Unije możesz jechać bez paszportu, dowōd ci styknie.

PL: Do Unii możesz jechać bez paszportu, dowód ci wystarczy.

Podej dalij…