upōmnieć

upōmnieć (sie) – upomnieć, zwrócić uwagę  (pol.)

bezokolicznikupōmnieć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.upōmnia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.upōmnisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.upōmni
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.upōmniymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.upōmnicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.upōmniōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.upōmnioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.upōmnioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.upōmnioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.upōmnieli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.upōmnieliście; żeście upōmnieli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.upōmnieli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.upōmniała żech; upōmniałach; żech upōmniała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.upōmniała żeś; upōmniałaś; żeś upōmniała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.upōmniała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..upōmniały my; my upōmniały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. upōmniałyście; żeście upōmniały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.upōmniały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.upōmniało żech; żech upōmniało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.upōmniało żeś; żeś upōmniało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.upōmniało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech upōmnioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś upōmnioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł upōmnioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my upōmnieli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście uspōmnieli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli upōmnieli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech upōmniała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś upōmniała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była upōmniała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my upōmniały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście upōmniały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były upōmniały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech upōmniało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś upōmniało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było upōmniało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . upōmnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech upōmni
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.upōmnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech upōmniōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. upōmnioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. upōmnioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.upōmnioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.upōmnieli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. upōmnieli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.upōmnieli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.upōmniała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
upōmniała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.upōmniała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. upōmniały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.upōmniały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.upōmniały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. upōmniało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.upōmniało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.upōmniało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych upōmnioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś upōmnioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by upōmnioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my upōmnieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście upōmnieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by upōmnieli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych upōmniała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś upōmniała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by upōmniała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my upōmniały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście upōmniały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by upōmniały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych upōmniało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś upōmniało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by upōmniało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyupōmniany
rzeczownik odczasown.upōmniyni
Rybnik

POL: (1) upomnieć kogoś, zwrócić komuś uwagą; (2) upomnieć się o coś

 

SI: Upōmnij sie potym ô tyn kibel, że je Twōj, bo jo moga przepōmnieć.

PL: Umomnij się później o to wiadro, że jest Twoje, bo ja mogę zapomnieć.

 

SI: Upōmnij go tam, że mo być cicho.

PL: Upomnij go tam, że ma być cicho.

 

Podej dalij…