upuścić

upuścić (sie) – upuścić (pol.)

bezokolicznikupuścić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.upuszcza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.upuścisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.upuści
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.upuszczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.upuścicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.upuszczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.upuściōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.upuściōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.upuściōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.upuściyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.upuściyliście; żeście upuściyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.upuściyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.upuściyła żech; upuściyłach; żech upuściyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.upuściyła żeś; upuściyłaś; żeś upuściyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.upuściyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..upuściyły my; my upuściyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. upuściyłyście; żeście upuściyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.upuściyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.upuściyło żech; żech upuściyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.upuściyło żeś; żeś upuściyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.upuściyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech upuściōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś upuściōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł upuściōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my upuściyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście upuściyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli upuściyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech upuściyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś upuściyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była upuściyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my upuściyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście upuściyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były upuściyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech upuściyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś upuściyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było upuściyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . upuść
tr. rozk. l. poj 3. os.niech upuści
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.upuśćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech upuszczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. upuściōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. upuściōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.upuściōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.upuściyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. upuściyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.upuściyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.upuściyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
upuściyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.upuściyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. upuściyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.upuściyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.upuściyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. upuściyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.upuściyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.upuściyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych upuściōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś upuściōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by upuściōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my upuściyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście upuściyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by upuściyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych upuściyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś upuściyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by upuściyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my upuściyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście upuściyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by upuściyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych upuściyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś upuściyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by upuściyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyupuszczōny
rzeczownik odczasown.upuszczyni
Rybnik

 

SI: Dej pozōr, aż tyn synek niy upuści tego nupla na ziymia.

PL: Uważaj, żeby to dziecko nie upuściło tego smoczka na podłogę.

 

SI: Trzimej ta kufka, aż jōm niy upuścisz.

PL: Trzymaj ten kubek, żeby go nie upuścić.

 

SI: Niy upuś tego jajca, aż go niy strzaskosz.

PL: Nie upuść tego jajka, żeby go nie rozbić.

Podej dalij…