urznyć

urznyć (sie)  – uciąć (pol.)

bezokolicznikurznyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.urzna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.urzniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.urznie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.urznymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.urzniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.urznōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.urznōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.urznōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.urznōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.urzli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.urzliście; żeście urzli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.urzli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.urzła żech; urzłach; żech urzła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.urzła żeś; urzłaś; żeś urzła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.urzła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..urzły my; my urzły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. urzłyście; żeście urzły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.urzły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.urzło żech; żech urzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.urzło żeś; żeś urzło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.urzło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech urznōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś urznōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł urznōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my urzli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście urzli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli urzli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech urzła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś urzła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była urzła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my urzły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście urzły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były urzły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech urzło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś urzło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było urzło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . urznij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech urznie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.urznijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech urznōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. urznōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. urznōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.urznōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.urzli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. urzli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.urzli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.urzła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
urzła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.urzła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. urzły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.urzły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.urzły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. urzło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.urzło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.urzło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych urznōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś urznōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by urznōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my urzli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście urzli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by urzli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych urzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś urzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by urzła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my urzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście urzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by urzły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych urzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś urzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by urzło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyurznyty
rzeczownik odczasown.urznyci
Rybnik

POL: cz: ur-znyć

 

Dej pozōr, aż sie niy urzniesz tym nożym            (cz: ur-zniesz)

Urznij mi sam ta deska na tej krysce.         (cz: ur-znij)

Urzła żech se palac na tej trowie.        (cz: ur-zła)

 

Podej dalij…