uśmioć sie

uśmioć sie – uśmiać się (pol.)

bezokolicznikuśmioć sie
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.uśmieja sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.uśmiejesz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.uśmieje sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.uśmiejymy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.uśmiejecie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.uśmiejōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.uśmioł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.uśmioł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.uśmioł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.uśmioli my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.uśmioliście sie; żeście sie uśmioli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.uśmioli sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.uśmioła żech sie; uśmiołach sie; żech sie uśmioła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.uśmioła żeś sie; uśmiołaś sie; żeś sie uśmioła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.uśmioła sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..uśmioły my sie; my sie uśmioły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. uśmiołyście sie; żeście sie uśmioły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.uśmioły sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.uśmioło żech sie; żech sie uśmioło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.uśmioło żeś sie; żeś sie uśmioło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.uśmioło sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie uśmioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie uśmioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie uśmioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie uśmioli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie uśmioli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie uśmioli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie uśmioła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie uśmioła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie uśmioła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie uśmioły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie uśmioły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie uśmioły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie uśmioło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie uśmioło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie uśmioło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . uśmiyj sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie uśmieje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.uśmiyjcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie uśmiejōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. uśmioł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. uśmioł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.uśmioł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.uśmioli by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. uśmioli byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.uśmioli by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.uśmioła bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
uśmioła byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.uśmioła by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. uśmioły by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.uśmioły byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.uśmioły by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. uśmioło bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.uśmioło byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.uśmioło by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie uśmioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie uśmioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie uśmioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie uśmioli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie uśmioli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie uśmioli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie uśmioła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie uśmioła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie uśmioła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie uśmioły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie uśmioły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie uśmioły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie uśmioło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie uśmioło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie uśmioło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny
rzeczownik odczasown.uśmioci sie
Rybnik

 

Ale żech sie uśmioł na tym filmie.

Jak sie dowiysz, co tyn gizd jaz wymyslōł, to sie ale uśmiejesz.

Zaś sie uśmiejymy, jak ujec bydōm te swoji wice rozprowiali.

 

Podej dalij…