uśmiychnyć sie

uśmiychnyć sie – uśmiechnąć się (pol.)

bezokolicznikuśmiychnyć sie
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.uśmiychna sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.uśmiychniesz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.uśmiychnie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.uśmiychnymy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.uśmiychniecie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.uśmiychnōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.uśmiychnōł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.uśmiychnōł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.uśmiychnōł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.uśmiychli my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.uśmiychliście sie; żeście sie uśmiychli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.uśmiychli sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.uśmiychła żech sie; uśmiychłach sie; żech sie uśmiychła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.uśmiychła żeś sie; uśmiychłaś sie; żeś sie uśmiychła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.uśmiychła sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..uśmiychły my sie; my sie uśmiychły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. uśmiychłyście sie; żeście sie uśmiychły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.uśmiychły sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.uśmiychło żech sie; żech sie uśmiychło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.uśmiychło żeś sie; żeś sie uśmiychło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.uśmiychło sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie uśmiychnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie uśmiychnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie uśmiychnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie uśmiychli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie uśmiychli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie uśmiychli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie uśmiychła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie uśmiychła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie uśmiychła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie uśmiychły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie uśmiych
ły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie uśmiychły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie uśmiychło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie uśmiychło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie uśmiychało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . uśmiychnij sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie uśmiychnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.uśmiychnijcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie uśmiychnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. uśmiychnōł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. uśmiychnōł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.uśmiychnōł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.uśmiychli by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. uśmiychli byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.uśmiychli by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.uśmiychła bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
uśmiychła byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.uśmiychła by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. uśmiychły by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.uśmiychły byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.uśmiychły by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. uśmiychło bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.uśmiychło byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.uśmiychło by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie uśmiychnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie uśmiychnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie uśmiychnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie uśmiychli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie uśmiychli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie uśmiychli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie uśmiychła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie uśmiychła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie uśmiychła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie uśmiychły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie uśmiychły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie uśmiychły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie uśmiychło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie uśmiychło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie uśmiychło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.uśmiychnyci sie
Rybnik

 

Uśmiychnij sie, bo ci chca zdjynci zrobić.

Ta dziołcha uśmiychła sie dō mie.

 

 

Podej dalij…