usnyć

usnyć (sie) – usnąć (pol.

bezokolicznikusnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.usna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.usniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.usnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.usnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.usniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.usnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.usnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.usnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.usnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.usli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.usliście; żeście usli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.usli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.usła żech; usłach; żech usła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.usła żeś; usłaś; żeś usła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.usła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..usły my; my usły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. usłyście; żeście usły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.usły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.usło żech; żech usło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.usło żeś; żeś usło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.usło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech usnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś usnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł usnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my usli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście usli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli usli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech usła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś usła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była usła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my usły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście usły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były usły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech usło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś usło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było usło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . usnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech usnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.usnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech usnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. usnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. usnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.usnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.usli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. usli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.usli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.usła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
usła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.usła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. usły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.usły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.usły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. usło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.usło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.usło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych usnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś usnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by usnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my usli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście usli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by usli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych usła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś usła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by usła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my usły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście usły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by usły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych usło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś usło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by usło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyusnyty
rzeczownik odczasown.usnyci
Rybnik

 

Niy moga legnyć, bo bych zarozki usnōł.

Bydźcie cicho, bo Zofijka usła.

Przicisz te radio, bo synek usnōł.

Podej dalij…