ususzyć

ususzyć (sie) – wysuszyć (pol.)

bezokolicznikususzyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ususza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ususzysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ususzy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ususzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ususzycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ususzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ususzōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ususzōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ususzōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ususzyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ususzyliście; żeście ususzyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ususzyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ususzyła żech; ususzyłach; żech ususzyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ususzyła żeś; ususzyłaś; żeś ususzyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ususzyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ususzyły my; my ususzyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ususzyłyście; żeście ususzyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ususzyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ususzyło żech; żech ususzyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ususzyło żeś; żeś ususzyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ususzyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ususzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ususzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ususzōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ususzyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ususzyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ususzyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ususzyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ususzyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ususzyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ususzyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ususzyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ususzyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ususzyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ususzyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ususzyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ususz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ususzy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ususzcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ususzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ususzōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ususzōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ususzōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ususzyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ususzyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ususzyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ususzyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ususzyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ususzyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ususzyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ususzyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ususzyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ususzyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ususzyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ususzyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ususzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ususzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ususzōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ususzyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ususzyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ususzyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ususzyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ususzyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ususzyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ususzyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ususzyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ususzyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ususzyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ususzyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ususzyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyususzōny
rzeczownik odczasown.ususzyni
Rybnik

 

Niy wiym, czy pojada na ta pōnć, bo piyrsze muszymy siano ususzyć.

Dyć powiyś te prani na dwōr, to go roz dwa ususzysz.

Ususzymy se trocha grzibōw na zima?

 

Podej dalij…