usztelować

usztelować (sie) – ustawić, regulować (pol.)

bezokolicznikusztelować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.uszteluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.usztelujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.uszteluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.usztelujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.usztelujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.usztelujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.usztelowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.usztelowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.usztelowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.usztelowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.usztelowaliście; żeście usztelowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.usztelowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.usztelowała żech; usztelowałach; żech usztelowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.usztelowała żeś; usztelowałaś; żeś usztelowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.usztelowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..usztelowały my; my usztelowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. usztelowałyście; żeście usztelowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.usztelowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.usztelowało żech; żech usztelowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.usztelowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.usztelowało żeś; żeś usztelowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech usztelowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś usztelowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł usztelowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my usztelowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście usztelowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli usztelowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech usztelowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś usztelowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była usztelowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my usztelowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście usztelowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były usztelowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech usztelowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś usztelowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było usztelowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . uszteluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech uszteluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.usztelujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech usztelujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. usztelowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. usztelowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.usztelowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.usztelowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. usztelowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.usztelowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.uszporowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
usztelowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.usztelowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. usztelowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.usztelowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.usztelowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. usztelowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.usztelowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.usztelowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych usztelowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś usztelowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by usztelowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my usztelowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście usztelowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by usztelowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych usztelowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś usztelowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by usztelowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my usztelowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście usztelowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by usztelowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych usztelowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś usztelowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by usztelowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyusztelowany
rzeczownik odczasown.usztelowani
Rybnik

POL: ustawić, uregulować jakieś urządzenie.

 

Uszteluj mi tyn zygor, coby sie tela niy śpiychoł.

Jutro se uszteluja tyn motorcykel, co bydzie chodziōł jak zygarek.

 

 

 

Podej dalij…