utargać

utargać (sie) – urwać (pol.)

bezokolicznikutargać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.utargōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.utargosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.utargo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.utargōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.utargocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.utargajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.utargoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.utargoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.utargoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.utargali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.utargaliście; żeście utargali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.utargali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.utargała żech; utargałach; żech utargała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.utargała żeś; utargałaś; żeś utargała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.utargała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..utargały my; my utargały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. utargałyście; żeście utargały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.utargały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.utargało żech; żech utargało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.utargało żeś; żeś utargało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.utargało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech utargoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś utargoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł utargoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my utargali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście utargali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli utargali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech utargała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś utargała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była utargała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my utargały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście utargały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były utargały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech utargało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś utargało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było utargało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . utargej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech utargo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.utargejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech utargajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. utargoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. utargoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.utargoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.utargali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. utargali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.utargali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.utargała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
utargała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.utargała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. utargały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.utargały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.utargały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. utargało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.utargało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.utargało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych utargoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś utargoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by utargoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my utargali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście utargali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by utargali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych utargała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś utargała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by utargała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my utargały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście utargały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by utargały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych utargało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś utargało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by utargało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyutargany
rzeczownik odczasown.utargani
Rybnik

 

Niy ciōngnij mie tak, bo mi rynkow utargosz.

Utargej mi pora tulpōw z zegrōdki do wazōna.

Knefel mi sie utargoł, tōż musza go na wartko prziszyć

Podej dalij…